Про нас

  • Професійна спілка – Асоціація льотного складу цивільної авіації України

(надалі – ПАЛС ЦА України) є всеукраїнським самостійним добровільним неприбутковим галузевим громадським об’єднанням, що діє в сфері цивільної авіації та об’єднує фахівців льотних професій та інших працівників підприємств, установ, організацій та навчальних закладів цивільної авіації України, пенсіонерів і осіб списаних з льотної роботи за станом здоров’я без надання пенсії, а також курсантів, студентів та слухачів льотних навчальних закладів цивільної авіації України, пов’язаних спільними інтересами за родом їхньої професійної (трудової) діяльності (навчання).

  • ПАЛС ЦА України має статус всеукраїнської профспілки.
  • ПАЛС ЦА України у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про професійні спілки. їх права та гарантії діяльності», іншим чинним законодавством України, нормами міжнародного права, рекомендаціями Міжнародної організації праці, принципами міжнародного профспілкового руху та соціального партнерства.
  • Втручання державних органів і посадових осіб у діяльність ПАЛС ЦА України не допускається (відповідно до статті 12 закону України “про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”). Держава не несе відповідальності по зобов’язаннях ПАЛС ЦА України, а ПАЛС ЦА України не несе відповідальності по зобов’язанням держави.
  • ПАЛС ЦА України взаємодіє з іншими профспілками та їх об’єднаннями як в Україні, так і закордоном, використовує усі визнані форми і методи міжнародного профспілкового руху, зокрема, включаючи співробітництво з Конфедерацією Вільних профспілок України (КВПУ), Гельсінською правозахисною групою, Міжнародною організацією праці (МОП), Міжнародною федерацією асоціації лінійних пілотів (IFALPA), Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (ІАТА), Міжнародною федерацією працівників транспорту (ІТР), Державною авіаційною службою України та Міністерством інфраструктури України.
  • може вступати і брати участь у діяльності міжнародних профспілкових організаціях та інших громадських об’єднаннях, які представляють інтереси працівників та захищають їх трудові та соціально-економічні права, законні інтереси та гарантії, здійснювати іншу діяльність, яка не суперечить законодавству України.

Свідоцтво ПАЛС 1 001